TJÄNSTER

Elinstallation

 

Detta kan vi hjälpa till med:

 

 • Elentreprenadarbeten i samband med såväl nybyggnationer som ombyggnationer
 • Totalentreprenader inklusive projektering
 • Elservice, både till företag och till privatpersoner
 • Materialförsäljning

 

 

Datainstallation

 

 

 • Nyinstallationer av koppar och fibernät enligt senaste standard
 • Totalentreprenader inklusive projektering
 • Komplettering och service på befintliga nät inklusive dokumentation
 • Vi är certifierade på de flesta förekommande fabrikaten på marknaden

Teleinstallationer

Vi erbjuder kompletta system och produkter inom:

 

 • Brand- och utrymningslarm
 • Port- och snabbtelefon
 • Passage- och kodlåssystem
 • Antenn- och parabolanläggningar
 • Inbrottslarm
 • Driftlarm

Teleregistrering

 

Vi på SPEDAB är certifierade för registrering av teleinstallationer samt har många års erfarenhet av teleteknisk dokumentation, vardagligt kallad teleregistrering. Vi använder oss av AutoCad för att snabbt och kostnadseffektivt ta fram dokumentation.

 

Varför registrera?

 

 • Det skall vara en handling som i förvaltningen underlättar vid felsökning, utökning och förändringar.
 • Den skall också fungera som arbetshandling för montören för att få en rationell installation.

 

Registreringen bör därför utföras på ett sådant sätt att den uppfyller dessa syften, en undermålig registrering kan annars medföra stora kostnader för förvaltaren i ett senare skede.

SPEDAB-Strand & Pedersen El och Data AB - Svalgränd 4 - 172 36 SUNDBYBERG - Tel: 08-739 02 91 - E-post: info@spedab.com

Besöksadress: Starrbäcksgatan 5