Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

SPEDAB skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder samt för samhället och naturen.

 

SPEDAB skall satsa på utbildning och utveckling för att öka miljökompetensen inom företaget och på så sätt få en fortsatt förbättring av miljöarbetet.

 

SPEDAB skall aktivt arbeta med återvinning, returhantering och sortering.

 

SPEDAB skall använda och erbjuda de varor, tjänster och teknik som ger minsta möjliga påverkan på miljön där det finns ekonomiskt och tekniskt likvärdiga alternativ.

 

SPEDAB-Strand & Pedersen El och Data AB - Svalgränd 4 - 172 36 SUNDBYBERG - Tel: 08-739 02 91 - E-post: info@spedab.com

Besöksadress: Starrbäcksgatan 5