Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

 

SPEDAB skall leverera och installera anläggningar med produkter och tjänster som motsvarar förväntningarna hos våra kunder.

 

Att göra rätt från början och att leverera produkter och tjänster i rätt tid och till rätt pris skall gälla för allt arbete inom SPEDAB, på så sätt är alla anställda med och skapar fördjupade och långsiktiga kundrelationer.

 

Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls och skall tillse att nödvändiga resurser finns för ständiga förbättringar och att uppsatta kvalitetsmål nås.

 

SPEDAB-Strand & Pedersen El och Data AB - Svalgränd 4 - 172 36 SUNDBYBERG - Tel: 08-739 02 91 - E-post: info@spedab.com

Besöksadress: Starrbäcksgatan 5