Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

 

Målsättningen för SPEDAB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

 

SPEDAB tillämpar gällande arbetsmiljölagstiftning samt andra föreskrifter och krav som företaget berörs av.

 

SPEDAB skall ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön.

 

SPEDAB skall förvissa sig om att alla anställda är förtrogna med denna policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.

 

SPEDAB-Strand & Pedersen El och Data AB - Svalgränd 4 - 172 36 SUNDBYBERG - Tel: 08-739 02 91 - E-post: info@spedab.com

Besöksadress: Starrbäcksgatan 5